Όταν η αρχαία γνώση του Ιπποκράτη συναντά τη σύγχρονη τεχνογνωσία, το αποτέλεσμα είναι ΔΟΚΙΜΟΝ